GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106603
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bygd
(Sist oppdatert 09.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei elvevifte ved utløpet av Myrkdalselva. Ujevn overflate med noen haugformer. Ingen snitt viser massesammensetningen. Materialet kan være av morenekarakter.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse