GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106605
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Holmen
(Sist oppdatert 09.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en del av en vifte avsatt i utløpet av Jordalselvi. Mye blokk i overflaten. Snitt i massetak på andre siden av grensen (Aurland) viser dårlig, sortert materiale med mye blokk og stein. Det er mange spor av elveløp på vifta.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse