GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106607
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brandset
(Sist oppdatert 09.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse, 460 m o.h. Til dels godt sortert materiale av sand og grus med en del stor stein og blokk. Terrasseflata er oppdyrket. Fjell i dagen mot Brandsetelva indikerer begrenset mektighet av forekomsten.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse