GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106609
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vinje
(Sist oppdatert 09.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består for det meste av finkornige bresjøsedimenter, med noe grus og sand. Ujevn overflate med utplanerte raviner. Lite aktuell for masseuttak.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse