GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106611
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grjotland
(Sist oppdatert 09.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei elveslette 2-4 m over Strandaelvas nivå i dag. Snitt i avsetningen viser velgradert sand og grus. Helt sør i forekomsten er det en erosjonsrest (terrasse) av et breelvdelta. Terrasseflata ligger 6-8 m over elvesletta. Deler av elvesletta og hele breelvterrassen er volumberegnet.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse