GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106613
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skulestad
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er bare punktlokalisert, se beskrivelse i massetaksskjema.
2003: "Massetaket" var trolig en byggetomt (Parkeringsplassen til Vossatun kjøpesenter) og bør strykes fra databasen


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse