STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 106615
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Solbakken
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en tipp med tunnelmasser fra Bergensbanen. Det har vært drift på massene. Steintipper av samme type er det flere av øst for forekomsten. Disse kan være aktuelle for seinere masseuttak, først og fremst til lokale formål.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse