GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106619
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Flatlandsmoen
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en breelvterrasse sør for Moenvatnet og en sanduravsetning vest for vatnet. Massetak i sanduravsetningen viser sorterte lag av sand og grus. Fjell i dagen flere steder innenfor forekomsten gjør at den sannsynlige mektigheten er liten. Usikker avgrensning. Forekomsten er ikke volumberegnet. Den er neppe aktuell for større masseuttak.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse