GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106621
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mala
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ryggformet/terrassert breelvavsetning med høyeste terrasseflate 258 m o.h. Materialet består av godt sortert sand og grus, med mest sand. Det er 3 massetak i forekomsten.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse