GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106623
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bømoen
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et sandurdelta gjennomskåret av Ranndalselva. Vestre del av forekomsten er stort sett båndlagt av flyplass og militært område. Masseuttakene foregår derfor øst for elva. I forekomsten er det registrert 8 massetak, 3 av dem er i drift. Massene er godt sorterte, og består av sand/grus med en del stein og blokk (øst i avsetningen). Mektigheten er begrenset av grunnvannsnivået.
I 2003 tas det masser til sementproduksjon og asfaltverk i den østlige delen av forekomsten. Det er også etablert søppeldeponi i forekomsten. Flere av massetakene er på det nærmeste drevet sammen. Kornfordelingen, og dermed kvaliteten, ser ut til å variere en del i forekomsten. Forekomsten er den viktigste i Voss kommune, og rangeres også som regionalt viktig.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse