GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106625
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tvildemoen
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse bygd opp til ca. 85 m o.h. Det er ingen massetak. Arealfordelingen med bebyggelse, travbane og militært område gjør forekomsten lite aktuell for større uttak. Fjell i dagen langs Strandaelvi reduserer mektigheten.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse