GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106627
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Jernesmoen/nyre
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger langs østsida av Vosso fra Tvildemoen sørover til utløpet av Bordalselvi. Hele den nordlige delen av forekomsten er nedbygd. Den sørlige delen er volumberegnet og består av breelv-/elveterrasser i flere nivåer. Massene består av sortert sand og grus. Det er et massetak lengst vest i forekomsten. Høyeste terrassenivå er ca. 160 m o.h.
2003: Voss kommunes kloakkrenseanlegg er lokalisert i den vestligste del av Jernesmoen. Et nedlagt massetak er lokalisert like øst for dette.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse