GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106631
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Teigamoen
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsatt vifte ved utløpet av Vannjolv. Mesteparten av materialet ser ut til å være vest for elva. Et stort massetak sentralt i avsetningen viser sorterte lag av sand/grus/stein med en del blokk.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse