GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106633
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bulken skole
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt vifte ved Dyrvos utløp. Sorterte lag av sand og grus. Et mindre massetak ligger nedenfor Bulken skole. Avsetningen har mektighet >6 m i massetaket, men ellers er mektigheten sannsynligvis svært begrenset.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse