GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106635
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vossavangen
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et elvedelta der Vosso renner ut i Vangsvatnet. Tettstedet Vossevangen ligger på deltaet. Rundt idrettsplassen og gymnaset er mektigheten på vifta >10 m. Denne delen av forekomsten er volumberegnet. Materialet består av sand/grus. Forekomsten er uaktuell til større uttak (nedbygd).


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse