GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106637
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Meland
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten forekomst av sortert elve-/breelvmateriale ved gården Meland. Mindre massetak i forekomsten. Forekomsten har bare lokal interesse.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse