GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106639
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bolstadøyri
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Erosjonsrest av breelvmateriale fremstår som terrasse <10 m over havnivå. Mellom terrassen og elva er det ei elveslette (ikke volumberegnet). Materialet består av lagdelt sand og grus. For det meste er forekomsten nedbygd, den brukes balant annet til gravplass.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse