GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106645
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kongahaugane
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse med terrasseflate ca. 30-35 m o.h. Snitt viser sortert sand og grus, men antagelig mer finstoffrikt materiale mot dypet. Massetak nord i forekomsten (nedlagt).


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse