GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106647
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Horveid
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning bygd opp til ei terrasseflate ca. 60 m o.h. (marin grense?). Snitt i kanten mot elva viser grus og sand. Massesammensetningen i resten av forekomsten og mot dypet er usikker. Forsiktig volumanslag. 2003: Hele avsetningen er dyrket eller bebygd, og dermed lite aktuell for uttak. Selv om den volummessig er en av de stForekomsten er en breelvavsetning bygd opp til ei terrasseflate ca. 60 m o.h. (marin grense?). Snitt i kanten mot elva viser grus og sand. Massesammensetningen i resten av forekomsten og mot dypet er usikker. Forsiktig volumanslag. 2003: Hele avsetningen er dyrket eller bebygd, og dermed lite aktuell for uttak. Selv om den volummessig er en av de største i Voss kommune, vurderes den dermed i øyeblikket som lite viktig.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse