GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106649
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vassenden
(Sist oppdatert 13.jul.1988)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse av sand/grus. Riksvegen skjærer gjennom forekomsten. I den forbindelse ble det tatt ut en del masser langs vegtraseen da den ble bygd. Muligens mer finkornig materiale mot dypet.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse