GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106651
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fadnes
(Sist oppdatert 12.jul.1988)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning i 2 nivå. Øverste nivå ligger over 60 m o.h. og laveste om lag 20 m o.h. Massetaket i den høyeste terrassen viser lagdelt sand og grus. En stor del av forekomsten er allerede utdrevet.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse