GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106657
Kvam (4622) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mundheim
(Sist oppdatert 05.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse bygd opp til ca. 25 m o.h. ved utløpet av Mundheimsdalen. Et snitt nær terrasseflata viser skrålag av godt sortert sand og grus. Det ligger en kirkegård midt på forekomsten. Det er ravinedannelser i vest i avsetningen. Ingen massetak.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse