GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106659
Kvam (4622) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ålvik
(Sist oppdatert 04.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med terrasser i flere nivåer. Høyeste nivå er 100 m. Forekomsten blir delt av Dalaelva som renner på fjell gjennom forekomsten. Ingen snitt, men spadegraving viser sortert sand/grus i framkant av nederste terrasse. Mektighetsanslaget er usikkert. Mesteparten av forekomsten er nedbygd.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse