GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106661
Kvam (4622) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vikedal
(Sist oppdatert 04.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse bygd opp til ca. 50 m o.h. Snitt mot bekken viser hovedsakelig skrålag med blokkig, steinig grus. Noen sandlag. Materialet er forholdsvis dårlig sortert. En del stor blokk på terrasseflata. Terrassen skrår ut mot fjorden og har ujevn overflate. Dette kan tyde på at flomskredmateriale ligger over breelvavsetningen. Bebyggelse gjør forekomsten er lite aktuell for uttak.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse