GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106663
Kvam (4622) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ytre Ålvik
(Sist oppdatert 04.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en flomskredvifte med mye grovt materiale. Forekomsten blir delt av bekken som renner på fjell. Vest for bekken er det et markert terrassenivå mellom 35 og 40 m. Dette kan tyde på breelvavsatt materiale (antydning til sortering). Ingen snitt som viser massesammensetningen mot dypet. Forekomstens vestre del har de betydeligste grusmengdene. Bilde er tatt fra forekomstens vestre del. Forekomsten er lite aktuell for uttak.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse