GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106667
Kvam (4622) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vik
(Sist oppdatert 19.jul.1987)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse sør for Øysteseelva. Terrasseflata ligger 77 m o.h. Et massetak nord i forekomsten viser skrålag av sortert sand og finsand med en del grus i de øverste 4-5 m. Topplag med steinig/blokk- holdig grus. Forekomsten har stor mektighet, men det kan være mer finstoffholdige masser mot dypet. Terrasseskråningen mot elva er 30 m høy. Betydelig grusforekomst, som imidlertid er oppdyrket og bebygd. Derfor er den sannsynligvis lite aktuell for uttak..


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse