GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106669
Kvam (4622) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øystese
(Sist oppdatert 04.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er breelvmateriale erodert ned til flere terrassenivåer nord for Øysteseelva. Ved gården Løyning nord i avsetningen viser et snitt lagdelte skrålag av grus og sand. Forekomsten har stor mektighet. Terrasseskråningen mot elva er opp til 40 m høy. Det er ingen massetak i forekomsten. Uttak av maser er sannsynligvis lite aktuelt på grunn av bebyggelse og dyrket mark.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse