GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106675
Kvam (4622) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bøen
(Sist oppdatert 04.sep.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en rest av en breelvavsetning. Terrassene nord i forekomsten er bygd opp til 85 m o.h. (marin grense). Massetak ved Bøen gård viser skråning av grus og sand, men lagrekkene er brutt av overliggende masser. Komplisert dannelse. Mektigheten er betydelig men anslaget er usikkert. Det kan være fjelloverflate nært ovenfor Bøen. Det er ingen snitt i de øvre terrassene ved Nybø.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse