GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106677
Kvam (4622) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Neteland
(Sist oppdatert 04.sep.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten fremstår som erosjonsrester av et breelvdelta. Terrasser på flere nivåer. Opptil 85 m o.h. Bare deler av forekomsten volumberegnes. Ingen snitt i terrassene ved Netelandgårdene, men det er trolig grovere masser her enn i massetak 2 (finsand/sand).


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse