GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106679
Kvam (4622) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Byrkjeland
(Sist oppdatert 04.sep.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av to terrasseflater sør for Steindalselva. Vestre del av forekomsten er en breelvterrasse bygd opp til 82 m o.h. Et snitt ved foten av terrassen viser lagdelt grus og sand. Østre del av forekomsten er en stor elveterrasse i nivå 30-40 m. Det er en ca. 10 m høy terrassekant ut mot elva. Forekomsten er den største i Steinsdalen. Ingen massetak.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse