GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106681
Kvam (4622) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Flatabø
(Sist oppdatert 28.jul.1987)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er sannsynligvis en lateralavsatt breelvterrasse med terrasseflate på ca. 93 m o.h. 1,5-2 m topplag av blokk og stein ligger over skrålag av grusig sand og grus. Forekomsten er foreslått vernet. Forekomsten er ikke befart. Mektighetsanslaget er gjort på grunnlag av økonomisk kartverk og er derfor svært usikkert. Forekomsten ble heller ikke befart i 2004. Siden forekomsten ikke ligger ved vei, antas den å ha mindre interesse.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse