GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106683
Kvam (4622) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Røyneflåten
(Sist oppdatert 28.jul.1987)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lateralavsatt breelvterrasse med terrasseflate ca. 83 m o.h. 1,5-2 m grus og stein ligger over skrålag av grus og sand. Forekomsten er foreslått vernet. Forekomsten er ikke befart. Mektighetanslaget er gjort med grunnlag i økonomisk kartverk og er svært usikkert. Forekomsten ble heller ikke befart i 2004. Siden forekomsten ikke ligger ved vei, antas den å ha mindre interesse.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse