GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106685
Kvam (4622) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Botnen-nord
(Sist oppdatert 29.jul.1987)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med terrasser i flere nivåer. Avsetningen er avgrenset av fjell i nord. Forekomsten er ikke befart. Mektighetsanslaget er gjort på grunnlag av økonomisk kartverk og er svært usikker. Forekomsten ble heller ikke befart i 2004. Siden forekomsten ikke ligger ved vei, antas den å ha mindre interesse.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse