GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106693
Bjørnafjorden (4624) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ådlandsdalen
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en dalfylling av breelvmateriale avsatt i flere terrassenivåer. Ådlandselva skjærer seg ned gjennom avsetningen. Det er fjell i dagen flere steder innenfor forekomsten. Mektigheten synes derfor å være begrenset. Lengst nord i avsetningen viser snitt et grovt topplag over sand. Noen lag med finsand/siltig finsand forekommer. Begrenset mektighet gjør forekomsten lite egnet for større masseuttak.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse