GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106695
Bjørnafjorden (4624) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Havsgård
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse bygd opp til ca. 75 m o.h. Det renner en bekk gjennom forekomsten. Bekken renner på fjell. Det er fjell i dagen nedenfor forekomsten. Bekkeskjæring ca. 6 m høy midt i forekomsten. Spadegravet snitt i bekkeskjæringen viser sortert sand og grus. Forekomsten han trolig begrenset mektighet (<10 m). Den bør undersøkes nærmere. Ravinering i vestlige del av avsetningen.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse