GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106697
Bjørnafjorden (4624) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Koldal
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av elveterrasser i flere nivå på begge sider av Lundervikelva. Nordre del av forekomsten er sannsynligvis rest av en breelvterrasse (ca. 70 m o.h.) og består av lagdelt sand og grus (massetak 1). Ingen snitt sørover i avsetningen. Fjell i dagen, i elva og langs kanten av forekomsten gjør at mektigheten blir begrenset, men noen av terrassene har mektigheter over 5 m.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse