GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106699
Bjørnafjorden (4624) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjelbreid
(Sist oppdatert 05.sep.2004)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et breelvdelta bygd opp til ca. 78 m o.h. (marin grense). Nordelva deler avsetningen i to. Nord for elva er det meste drevet ut til fjell, mens sør for elva står ei stor terrasseflate urørt. Den er oppdyrket. Materialet i avsetningen er dominert av sand og grus med noe stein. Over terrasseflata ligger en 2-3 m høy morenerygg.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse