GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106703
Bjørnafjorden (4624) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bostad
(Sist oppdatert 16.jul.1987)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten fremstår som ravinerte terrasser. Antagelig er det rester av en morene som har fylt hele dalen. Materialet er kantrundet og det er liten eller ingen sortering. Noe masse er drevet ut av forekomsten. Mye grovt materiale og stor blokk i forekomsten.

Bilder
1. Massetak/ snitt
2. Ravinert landskap
3. Landskap
4. Snitt
5. Terrasser


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse