GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106705
Bjørnafjorden (4624) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalland
(Sist oppdatert 05.sep.2004)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten fremstår som breelvterrasser i to nivåer. Den høyestliggende terrassen er bygd opp til ca. 75 m o.h. Ingen snitt i avsetningen viser kornfordelingen, men i toppen er det grus (informasjon fra en lokal bonde).


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse