GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106709
Samnanger (4623) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Haug
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med terrasser i flere nivåer. Et snitt sør for gården Haug viser sorterte lag av grus og sand med en del stein. Tykkelsen på avsetningen varierer. Et nedlagt massetak nord i avsetningen har foldete lag. Høyeste terassenivå er på ca. 130 m. Iskontaktskråning. Deler av forekomsten blir ikke volumberegnet.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse