GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106711
Samnanger (4623) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Frøland
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvterrasser og lavere nivå med elveterrasser på begge sider av elva. Det øverste terrassenivået er bygd opp til ca. 55 m, men nivået for elveterrassene på begge sider av elva ligger ca. 35-40 m o.h. Et nedlagt massetak ligger i breelvterrassen sør for elva. Breelvterrassen består av skrålag av sand og grus. Noen lag med silt/finsand. Ingen snitt i elveterrassene.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse