GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106713
Samnanger (4623) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Solåsen
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse bygd opp til ca. 85 m o.h. Ingen snitt viser massesammensetningen. Forekomsten er ikke befart.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse