GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106715
Samnanger (4623) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Totland
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er trolig en erosjonsrest av et breelvdelta. Terrasseflata ligger ca. 40 m o.h. Forekomsten er av M. Hamborg (1979) tolket som en elveavsetning. Ingen snitt eller massetak i forekomsten viser massesammensetningen, men terrassen er trolig bygd opp av sand og grus.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse