GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106717
Samnanger (4623) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tysseland
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse med masser av sand og grus (snitt sør i forekomsten) på begge sider av en bekk. Terrasseflata ligger ca. 70-75 m o.h. sør for bekken.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse