GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106721
Samnanger (4623) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Indre Tysse
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse ca. 50 m o.h. Det er fjell i dagen ca. 15-20 m lavere enn terrasseflata. Det er ingen snitt i forekomsten. Det ligger breelvterrasser i flere nivåer sør-øst for forekomsten.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse