GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106723
Samnanger (4623) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ytre Tysse
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse i nivå ca. 50 m o.h. Erosjonsrest av tidligere delta. Forekomst 7 er en del av samme delta. Ingen massetak eller snitt i forekomsten, men massene består sannsynligvis av sand og grus. Forekomsten er for en stor del nedbygd slik at det er lite sannsynlig at massene kan drives ut i større målestokk.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse