GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106729
Bjørnafjorden (4624) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ulven
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdelta avsatt mot nordvest fra Ulvenvannet. Terrasseflata ligger ca. 8 m over vann-nivået. Et tynt grusig lag (<0.5 m) ligger på toppen. Nedover i avsetningen er det ensgradert finsand/siltig finsand. Forekomsten er foreslått vernet. Noen gruslag er observert sør i avsetningen ved enden av rullebanen til flyplassen. Området nyttes som skytebane og militær øvelsesplass.
2004: nNgen endring.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse