GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106731
Bjørnafjorden (4624) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Haukeland
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdelta avsatt fra nord. Forekomsten er nedskjært av Oselva. Det er en ca. 6-8 m høy terrassekant mot elva. Forekomsten strekker seg sannsynligvis nordøst mot gården Haukeland, men denne delen er bare stiplet fordi massesammensetningen og mektigheten er usikker. 2004: Ingen endring.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse