GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106733
Bjørnafjorden (4624) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gåssand
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en dalfylling av breelvmateriale avsatt mellom Gåssandvatnet og Ytste Raulidvatnet. Snitt viser grus øverst i avsetningen. Ingen massetak avslører sammensetningen mot dypet. Forekomsten er planert ut til jordbruksareal.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse