GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106735
Bjørnafjorden (4624) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kuven
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse nordøst for Ulvenvannet. Terrasseflata når 10-15 m over vann-nivået. Snitt helt vest i avsetningen viser deltautvikling med grusig topplag og skrålag av sand og grus. Trolig er det sand og grus ned til vann-nivå. Linser av siltig finsand forekommer.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse